Preskočiť na obsah

Štádiá demencie

Príznaky demencie sa neprejavia naraz, ale postupne pribúdajú.

Priebeh demencie môžeme rozdeliť do siedmych postupných štádií. Ich poznanie môže uľahčiť včasné identifikovanie prvotných príznakov ochorenia a pomôcť pri jeho skorej diagnostike a liečbe. Aj vďaka tomu pacient a opatrovatelia môžu vedieť, čo ich  v najbližších štádiách čaká.

1. Bez zhoršenia poznávacích schopností

Prvé štádium demencie môžeme charakterizovať ako štádium normálneho fungovania. Prvé tri štádiá demencie sú zväčša označované ako štádiá pred demenciou. V tejto fáze u pacienta nedochádza k žiadnym významným problémom s pamäťou alebo zhoršeniu iných schopností.

2. Zhoršenie pamäti spájané s vekom

V tomto štádiu sa objavujú občasné výpadky pamäti, ako napríklad:

 • zabúdanie, kde človek umiestnil predmet,

 • zabúdanie mien, ktoré predtým ovládal veľmi dobre.

Tento mierny pokles pamäťových schopností môžeme často považovať za bežný a súvisiaci s vekom, no taktiež môže byť jedným z prvých príznakov demencie. V tejto fáze stále nie je možné ochorenie zistiť testovaním. Obavy, ktoré súvisia s rozvojom demencie sú na mieste až po objavení sa ďalších príznakov.

3. Mierna porucha poznávania

Zreteľné problémy sa začínajú objavovať až v treťom štádiu, kedy sa dostavujú tieto príznaky:

 • strácanie sa,

 • nápadne slabý výkon pri práci,

 • zabúdanie mien rodinných príslušníkov a blízkych priateľov,

 • problémy s uchovávaním prečítaných informácií,

 • strata dôležitých predmetov alebo ich odloženie na neobvyklé miesto,

 • problémy s koncentráciou.

Pacienti taktiež začínajú prežívať úzkosť, pretože spomínané príznaky stále viac zasahujú do ich každodenného života. Ľuďom, ktorí by sa mohli nachádzať v tomto štádiu, odporúčame navštíviť lekára pre určenie správnej diagnózy.

4. Ľahká demencia

V tomto štádiu sa človek s demenciou môže vyhýbať iným ľuďom a objavujú sa u neho zmeny nálad a osobnosti. Bežné je taktiež popieranie príznakov, ktoré slúži ako obranný mechanizmus.

Správanie, ktoré by sme si mali všímať u človeka v tomto štádiu, súvisí s príznakmi ako:

 • problémy so znalosťou súčasných alebo nedávnych udalostí,

 • problémy so zapamätávaním si informácií o niekoho živote,

 • problémy so zvládaním financií,

 • dezorientácia,

 • problémy s rozpoznávaním tvárí a ľudí.

V štvrtom štádiu demencie ľudia nemajú žiadne ťažkosti s rozpoznávaním známych tvárí alebo s cestovaním do známych miest. Avšak pacienti v tejto fáze sa často vyhýbajú náročným situáciám, aby skryli príznaky alebo sa vyhli prípadnému stresu a úzkosti.

5. Mierna demencia

Pacienti v piatom štádiu demencie potrebujú pomoc okolia, aby mohli vykonávať každodenné činnosti. Hlavným znakom pre piate štádium je neschopnosť zapamätať si významné detaily. Pacienti môžu byť dezorientovaní, čo sa týka času a priestoru, majú problémy pri rozhodovaní a zabúdajú základné informácie o sebe, ako sú telefónne číslo či adresa. Hoci mierna demencia môže narúšať základné fungovanie pacientov, v tejto fáze ochorenia nie je potrebné pacientom pomáhať so základným fungovaním ako jedenie či použitie kúpeľne. Pacienti sú si stále schopní zapamätať si vlastné mená a mená partnerov, detí či rodinných príslušníkov.

6. Stredne ťažká demencia

Vo chvíli, keď pacient začne zabúdať mená detí, partnera či iných opatrovateľov, s najväčšou pravdepodobnosťou vstupuje do šiestej fázy demencie a potrebuje nepretržitú starostlivosť. V šiestom štádiu pacienti vo všeobecnosti nemusia vnímať svoje okolie, nedokážu si spomenúť na nedávne udalosti a majú skreslené spomienky na svoj život. Môžu sa u nich začať prejavovať:

 • bludy,

 • obsesívne (nutkavé) správanie,

 • úzkosť, agresia,

 • strata vôle.

Pacienti môžu začať blúdiť, môžu mať problémy so spánkom, v niektorých prípadoch sa môžu objaviť i halucinácie.

7. Ťažká demencia

V priebehu siedmeho štádia demencie pacienti postupne strácajú motorické schopnosti. V konečnom štádiu sa zdá, že mozog stráca spojenie s telom. Ťažká demencia často znamená stratu verbálnych a rečových schopností. Je potrebné, aby blízki a opatrovatelia pomáhali pacientovi s chôdzou, stravovaním, či použitím toalety.

Odhalením demencie v čo najskorších štádiách môže byť pacientovi poskytnutá čo najskôr lekárska pomoc a tak oddialený nástup neskorších fáz. Aj keď vo väčšine prípadov sú demencie progresívne, niekedy môžu byť zvratné a občas môžu byť príznaky demencie prejavom iného liečiteľného ochorenia. Čím viac vieme o demencii a o jej štádiách, tým sme schopnejší rýchlejšie reagovať alebo včas vyhľadať odbornú pomoc a to buď pre seba alebo pre niekoho blízkeho.