Preskočiť na obsah

Diagnostika demencie

Skoré určenie diagnózy je veľmi dôležité a vedie k nemu niekoľko krokov.

Diagnostika ochorenia by mala byť urobená čo najskôr, pretože aj vďaka tomu možno nasadiť liečbu čo najskôr a predĺžiť dobré fungovanie človeka aj napriek chorobe.

Diagnostický proces pri podozrení na demenciu pozostáva z viacerých krokov a na vyšetrení sa podieľajú viacerí odborníci – od psychológov a liečebných pedagógov až po neurológov a psychiatrov.

Zistenie informácií o problémoch

Na začiatku diagnostiky je dôležité, aby pacient alebo jeho rodinný príslušník povedal odborníkom o problémoch, ktoré nastali. Treba hovoriť o ich trvaní, o ďalších zdravotných ťažkostiach a liekoch, ktoré človek užíva a taktiež o tom, či sa takéto problémy vyskytli už aj predtým u niekoho z rodiny.

Orientačné vyšetrenie poznávacích funkcií

Keďže demencia sa najprv prejavuje začínajúcim sa zhoršovaním pamäti a iných poznávacích funkcií, prvým krokom je práve vyšetrenie pamäti, pozornosti, reči, myslenia a iných schopností. V prvom rade sa používajú krátke orientačné skríningové testy, ktoré za 15 minút dokážu odhadnúť celkovú úroveň poznávacích funkcií. Toto vyšetrenie robia liečební pedagógovia a psychológovia, niekedy aj lekári v ambulancii. Niektoré zariadenia ponúkajú bezplatnú možnosť testovania pamäti, napr. Centrum MEMORY.

Na základe výsledku v orientačnom skríningovom teste môže vyšetrenie niekedy pokračovať v ambulancii klinického psychológa so špecializáciou na neuropsychológiu, ktorý urobí podrobnejšie mapovanie poškodení a rezerv poznávacích funkcií. Na základe toho môže odhadnúť príčinu poškodenia. V prípade, že už krátky skríningový test odhalil závažnejšie poškodenie, je možné rovno poslať pacienta na vyšetrenie k lekárovi.

Telesné vyšetrenie a vyšetrenie zobrazovacími metódami

Podmienkou určenia diagnózy je vyšetrenie u lekára – neurológa alebo psychiatra. Telesné vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia tlaku krvi, EKG, vyšetrenia hormónov štítnej žľazy a laboratórneho vyšetrenia, ktoré poskytne celkový krvný obraz a hladinu určitých vitamínov a látok v tele. Odborníci taktiež posielajú pacientov na vyšetrenie zobrazovacími technikami (CT mozgu, magnetická rezonancia, EEG, PET), ktoré umožňujú vidieť, či v mozgu nastali zmeny typické pre jednotlivé typy demencií.