CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

Vážení pacienti,  záujemcovia o   naše služby

V  nadväznosti  na vývoj pandémie Covid –19 a  s tým spojené opatrenia vlády, ktoré mimo iného obmedzujú pohyb obyvateľstva, upravuje Centrum MEMORY svoje služby a pracuje v  nasledovnom  režime:AMBULANCIE ŠPECIALISTOV :Psychiatrická ambulancia :


MUDr. Iliana Királyová ordinuje opäť   formou osobných návštev na základe objednania.

Telefonický kontakt : 0911 946  051 (sestra) v  ordinačných hodinách.Ambulancia klinického psychológa :


Mgr. Sabine Gergely vyšetruje formou osobných návštev na základe objednávok.

Telefonický kontakt : 0903 756 533Ambulancia liečebného pedagóga :


PaedDr. Mária Čunderlíková  poskytuje poradenstvo formou osobných návštev na základe objednania


 0905 499 033


V  ordinačných hodináchMgr. Hana Zigmundová poskytuje poradenstvo a  základné vyšetrenie ormou osobných návštev na základe objednania


 0911 948  315


V  ordinačných hodinách.


Denné špecializované centrum :


od 8.6.2020 opäť otvorené


Telefonický kontakt: 0911 042  986; 0911 503  436Každý objednaný pacient príde s  rúškom a  pri vchode si vydezinfikuje ruky. Následne si ho prevezme príslušná ambulancia, odmeria mu teplotu, vyplní s  ním dotazník cestovateľskej anamnézy a  odvedie ho do ambulancie na objednané vyšetrenie.


Poradenstvo a  konzultácie  pre pacienta a  rodinu s  príbuzným s  demenciou telefonicky, objednanie sa cez formulár na stránke www.centrummemory.sk 


Prípadne volajte na číslo príslušnej ambulancie


Ďakujeme za súčinnosť.

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

AKTUÁLNE PROJEKTY

NAŠI PARTNERI