Preskočiť na obsah

Pamäť a zabúdanie

Čím skôr sa odhalí porucha pamäti, tým skôr je možné zistiť príčinu a zahájiť adekvátnu liečbu.

Kedy sa zabúdanie stáva problémom ?

Zabúdame všetci a je to do určitej miery normálne, niektoré situácie však už môžu znamenať problém. Či už chceme alebo nie, zabúdanie sa stáva súčasťou nášho dynamického života.

Postupný pokles zručností, schopnosti myslieť a pamätať si však môže byť aj prejavom demencie alebo iného skrytého ochorenia. Niekedy je ťažké rozlíšiť bežné problémy so zabúdaním od prvých príznakov demencie.

Ak máte pochybnosti o fungovaní vašej pamäti, alebo z preventívnych dôvodov by ste chceli vedieť ako vaša pamäť funguje objednajte na skríningové vyšetrenie kognitívnych funkcií. Medzi kognitívne funkcie zahŕňame pozornosť a koncentráciu, krátkodobú pamäť, jazyk a reč, plánovanie, vizuálno-priestorové schopnosti, abstraktné myslenie, počítanie a orientáciu.

Úrovne kognitívneho starnutia

Starnutie našej pamäti môže byť úspešné, normálne alebo chorobné.

Pamäťové schopnosti človeka ovplyvňuje viacero faktorov - zmyslové orgány, psychické a fyzické zdravie, záujmy a motivácia, vzdelanie, životný štýl a dôvera vo vlastné schopnosti. Dobré fyzické zdravie (napr. normálny krvný tlak, optimálna hladina krvného cukru) je tiež predpokladom funkčnej pamäti.

Pamäť sa mení aj v priebehu ľudského veku. Zmeny v starnúcom mozgu sú spôsobené zníženým prietokom krvi, poklesom počtu nervových buniek a pod. Podľa závažnosti zmien poznávacích funkcií v seniorskom veku hovoríme o troch úrovniach kognitívneho starnutia:

Úspešné starnutie

V mozgu nedochádza k preukázateľným zmenám v pamäťových schopnostiach, ani vo vysokom veku.

Normálne starnutie

Je to najčastejšia forma starnutia, typická pre väčšinu starších ľudí. S pribúdajúcim vekom dochádza k zníženiu pozornosti, k zhoršeniu spomínania a spomaleniu spracovania informácií. Ľudia majú ťažkosti s pamäťou, ktoré ale neobmedzujú globálne intelektové funkcie. Ide o vekom podmienený pokles kognitívnych funkcií.

Patologické starnutie

Prejavuje sa ako mierna kognitívna porucha a demencia. Ľudský mozog má v sebe zabudované silné regeneračné a sebaregeneračné schopnosti, ktoré mu umožňujú vyrovnať a kompenzovať úbytky spôsobené starnutím. Ak je starnúci mozog dostatočne aktívny a správne sa využíva, degeneratívne procesy sa do značnej miery spomaľujú. Úbytok nervových buniek tak môže byť kompenzovaný tvorbou nových nervových buniek.