Preskočiť na obsah

Podporno-edukačný program pre rodinných opatrovateľov

Ste príbuzným alebo blízkou osobou človeku s demenciou? Postarajte sa o svoje duševné zdravie! Prídite medzi nás získať informácie pre domácu starostlivosť, podeliť sa o vaše skúsenosti a zároveň získať podporu a edukáciu ako porozumieť svetu demencie a čo robiť inak.

Čas

Každý prvý pondelok v mesiaci je vyhradený pre vás! vždy od 15:30 do 17:00

Miesto

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava

I. poschodie

Facilitátor

Mgr. Mária Wirth, PhD.

liečebný pedagóg

Okruhy plánovaných tém

5.9.2022 „Nedokáže sa vyjadrovať  verbálne.“  komunikačné techniky II. časť
Nácvik neverbálnych validačných techník pre zvládanie záťažových situácií

3.10.2022 Spomínajme, alebo vytvárajme si spomienky
Význam spomínania, ako pracovať so spomienkami okrem vytvárania fotoalbumov

7.11.2022 Ako sa zo starostlivosti nezblázniť?
Manažment starostlivosti, druhy sociálnej pomoci, psychohygiena

5.12.2022 Vianočné sviatky s rodinou
Odporúčania čo funguje, aby oddychové dni vytvorili skutočný priestor na oddych

Čo môžem očakávať?

Podporno-edukačný program je spojenie vzdelávania a emocionálnej podpory pre rodinných opatrovateľov. V rámci edukácie vám lektor vysvetlí nielen mechanizmy fungovania mozgu pri demencii, ale aj to ako komunikovať s chorou osobou, ako ju aktivizovať v domácom prostredí, ako zvládať záťažové situácie a pod.

Čo je to podporná skupina?

Podporná skupina okrem získavania užitočných informácií poskytuje aj  emocionálnu podporu neformálnym opatrovateľom, vzájomnú výmenu skúseností a nachádzanie nových riešení problémov pri sprevádzaní človeka s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí.

Ako sa môžem prihlásiť?

Do podpornej skupiny je možné sa prihlásiť cez formulár na webovej stránke, alebo na recepcii Centra MEMORY n.o.

Ako často sú podporné skupiny?

Skupina sa stretáva 1x mesačne, vždy prvý pondelok v mesiaci.

Platí sa za podpornú skupinu?

Podporná skupina je hradená zo zdravotného poistenia neformálneho opatrovateľa.