Preskočiť na obsah

Tréning pamäti

Mozog je ako sval, ktorý ak s ním pracujeme, rastie a stáva sa silnejším.

Tréning pamäti a iných poznávacích (kognitívnych) funkcií, inak nazývaný aj kognitívny tréning je mentálne stimulujúcou aktivitou, ktorá umožňuje posilňovať naše poznávacie funkcie nad rámec bežných každodenných činností.

Prečo je tréning pamäti prospešný?

Pravidelným mentálnym cvičením sa stimulujú kognitívne schopnosti človeka, čo pôsobí ochranne v zmysle oddialenia zhoršovania poznávacích funkcií v dôsledku starnutia alebo neurodegeneratívneho procesu. 

Metódy tréningu pamäti podporujú tvorbu nových, najmä neobvyklých nervových spojení a značnú hustotu ich sietí. Cvičenia zapájajú do aktivít tie časti mozgu, ktoré pri bežných rutinných činnostiach nie sú využívané na požadovanej úrovni a udržiavajú celý mozog v stavoch vysokej výkonnosti.

Účastník sa naučí nové techniky trénovania pamäti a získa taktiež nové sociálne kontakty, čo môže pomôcť aj pri pocitoch osamelosti alebo depresie.

Komu pomáha?

  • Aktívnym seniorom, ktorí pociťujú len bežné problémy s pamäťou a chceli by si ju zlepšiť a tráviť svoj čas zmysluplnou aktivitou

  • seniorom s miernou poruchou poznávania, ktorí môžu svojou aktivitou zlepšiť svoj stav alebo spomaliť proces zhoršovania do demencie

  • seniorom s demenciou, ktorým kognitívny tréning pomôže spomaliť zhoršovanie ich stavu a udržať ich poznávacie funkcie dlhšie na dobrej úrovni

  • ľuďom v produktívnom veku, ktorým nestačí mentálna aktivita v práci a chceli by zvýšiť stimulovanie svojich poznávacích funkcií

Aká je forma?

Tréning pamäti v Centre MEMORY n.o. prebieha najčastejšie skupinovou formou. V jednej skupine je 8 – 12 účastníkov. Frekvencia tréningov pamäti je jedenkrát do týždňa na 90 minút.

Ako tréning prebieha?

Tréning pamäti začína koncentračno-pohybových cvičením, ktoré sa zameriava na koordináciu tela, stimuláciu pravej a ľavej hemisféry, reflexy a relaxáciu. Tréner prispôsobí a variuje vždy cvičenie tak, aby aj účastník s telesným obmedzením mohol sa mohol skupiny zúčastniť.  

Druhá časť sa venuje stimulácii nielen pamäti, ale aj ostatných poznávacích funkcií ako koncentrácii, logickému mysleniu, orientácii, počítaniu a pod. 

Tréneri pamäti cvičeniami posilňujú zachované schopnosti účastníka  a zohľadňujú jeho individuálne záujmy. Obtiažnosť úloh je nastavená tak, aby účastníka trénningu nepreťažovala ale naopak aby podporovala jeho sebavedomie.


Cenník

Poistenci zmluvných poisťovní
bezplatne

Poistenci zmluvných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union poisťovňa, a. s.) potrebujú výmenný lístok od všeobecného lekára (“Prosím o tréning pamäti”)

Skupinový tréning pamäti
3 €

Individuálny tréning pamäti
15 €

Pacienti bez výmenného lístku (bez odporúčania na vyšetrenie od odosielajúceho lekára) ako aj poistenci zdravotnej poisťovni Dôvera si cenu služieb v plnej výške hradia sami podľa platného cenníka.