Preskočiť na obsah

Náš tím

Našim klientom sa venujeme v multidisciplinárnych tímoch. Zabezpečujeme tak komplexnú starostlivosť o klienta s demenciou a jeho rodinu pod jednou strechou.

Manažment

Zuzana Habalová, Ing., MBA
Riaditeľka a štatutárka organizácie
Mária Čunderlíková, PaedDr.
Riaditeľka odborných činností a liečebný pedagóg
Viera Jurkovičová, Mgr.
Garant sociálnej služby
Mária Wirth, Mgr., PhD.
Manažér pre vzdelávanie a liečebný pedagóg
Darina Malatincová, MUDr.
Riaditeľka medicínskeho oddelenia

Ambulancie

Iliana Királyiová, MUDr.
Psychiatrička
Veronika Režnáková, MUDr.
Psychiatrička
Jana Kajanová, Bc.
Zdravotná sestra
Petra Brandoburová, Mgr., PhD.
Garant ambulancie klinického psychológa, vedecký pracovník
Ján Cipár, Mgr.
Psychológ
Jana Szeifová, Mgr.
Liečebný pedagóg, tréner pamäti
Eva Chudá, Mgr.
Psychologička
Bibiána Hlivková, Mgr.
Psychologička

Špecializované zariadenie

Andrea Kolmanová, Mgr.
Manažér kvality sociálnej služby
Lukáš Behul, Mgr.
Koordinátor špecializovaného zariadenia
Marta Franková, PaedDr.
Špeciálny pedagóg, psychoterapeut
Ivana Matušková, Mgr.
Liečebný pedagóg a psychoterapeut
Marta Kľučárová
Sestra
Jana Tomešeková, Bc.
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Jaroslav Kľučár
Opatrovateľ
Kristína Poidimani Straňáková
Opatrovateľka
Adriana Tóthová, Mgr.
Sociálny pracovník
Šárka Janečková
Sanitárka
Barbora Smokovičová
Gazdiná

Projekty

Alexandra Palkovič, Mgr.
Projektový manažér, podpora pre vzdelávanie
Simona Vytykáčová, Mgr.
Psychologička, odborný projektový pracovník

Bez nich by to nešlo

Mária Slivová
Recepčná
Gabriela Babinová
Upratovačka
Anna Besedičová
Upratovačka

Správna Rada

Viliam Karas, JUDr., PhD.
predseda Správnej rady
Michal Novák, Prof., MVDr., DrSc.
člen Správnej rady
Tomáš Lencz, Ing.
člen Správnej rady
Marek Bartovič, JUDr.
člen Správnej rady
Anna Kováčová, MUDr.
člen Správnej rady

Dozorná Rada

Igor Blaško, Ing.
predseda Dozornej rady
Zuzana Revická, Mgr.
člen Dozornej rady
Petr Spáčil, Ing.
člen Dozornej rady