Preskočiť na obsah

Ambulancia liečebného pedagóga

Odborný garant

PaedDr. Mária Čunderlíková

Liečebný pedagóg

Mgr. Mária Wirth, PhD.

Liečebný pedagóg

Mgr. Jana Szeifová

Informácie

+421 2 6241 4143

Ordinačné hodiny

Po

08:00 - 12:00

12:30 - 16:30

Ut

08:00 - 12:00

12:30 - 16:00

St

Št

08:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Pi

08:00 - 12:00

12:30 - 16:00

stvrtky-v-memory.jpg

Pondelok

 • 8,30-10,00 hod. Tréning pamäti - preventívny program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

 • 10,30-12,00 hod. Tréning pamäti -preventívny program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

Utorok

 • 8,30-10,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

 • 10,30-12,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

 • 10,30-12,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Janka Szeifová

 • 13,30-15,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Janka Szeifová

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

Štvrtok

 • 10,00-10,45 hod. Aktivácia životného štýlu- tematizované stretnutia

  Liečebný pedagóg: PaedDr. Mária Čunderlíková

  Na štvrtkové stretnutia sú pozvaní všetci naši klienti z ambulancie liečebného pedagóga, ktorý navštevujú tréningy pamäti. V prípade otázok, píšte na cunderlikova@centrummemory.sk

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

Piatok

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

V prípade otázok, poradenstva alebo záujmu o intervenciu, nás kontaktujte na email adrese: liecebnypedagog@centrummemory.sk

Výmenný lístok

Pacienti do Ambulancie Liečebného pedagóga potrebujú výmenný lístok od všeobecného lekára alebo špecialistu (neurológ, psychiater).

Poskytujeme

 • špecializované poradenstvo v oblasti domácej starostlivosti o pacienta s demenciou

 • podporu a vedenie osôb, ktoré sú v blízkom kontakte s pacientom s demenciou

 • tréning pamäti ako prevenciu pamäťových problémov pre ľudí v produktívnom veku aj pre seniorov

 • kognitívny tréning pre pacientov s demenciou na udržanie pamäti, reči, pozornosti

Liečebnopedagogická intervencia s využitím terapeutických metód

Reminiscenčný prístup

Zdôrazňuje význam osobnej životnej histórie pacienta prostredníctvom spomínania

Koncentračne pohybová terapia

Využíva psychomotorické aktivity a pohyb

Arteterapia

Využíva výtvarné prostriedky a činnosti, zameriava sa na kreatívne schopnosti pacienta s demenciou, umožňuje odreagovanie psychického napätia

Muzikoterapia

Využíva hudbu a rytmus na odreagovanie negatívnych emócií a pozitívne naladenie osobnosti

Ergoterapia

Využíva rozličné druhy činností a aktivít, ktoré podporujú telesné aj kognitívne funkcie a prispieva k udržaniu motorických schopností človeka s demenciou

Liečebný pedagóg v Centre MEMORY pracuje s pacientom individuálne alebo v skupine.

Cenník

Platný od 14.4.2023

Ambulancia liečebnej pedagogiky má zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Union (čiastočná úhrada). Poistenci poisťovne Dôvera sú na priamu úhradu.

Názov balíka

VŠZP

DÔVERA

UNION

Skupinový tréning pamäti
v rozsahu 90 min.

-

19 €

11 €

Podporná skupina pre príbuzných
v rozsahu 90 min.

-

19 €

11 €

Individuálny tréning kognitívnych funkcií
v rozsahu 60 min.

-

25 €

3 €

Individuálny tréning kognitívnych funkcií
za účasti príbuzného, alebo doprovodu v rozsahu 60 min.

-

35 €

5 €

Poradenstvo pre 1 rodinného príslušníka prezenčne / online
v rozsahu do 60 min.

-

42 €

6 €

Rodinné poradenstvo 1 príbuzný + 1 pacient prezenčne / online
v rozsahu do 60 min.

-

42 €

6 €

Rodinné poradenstvo 1 príbuzný + 1 pacient prezenčne / online
v rozsahu do 75 min. (2 a viac príbuzní + s alebo bez pacienta)

20 €

62 €

26 €

Intervencia krízová mimo objednania
telefonická / online / prezenčne v rozsahu do 60 min.

-

22 €

3 €

Administratívny poplatok
za vyplnenie tlačiva pre poisťovňu, prípadne iné

5 €

5 €

5 €