Preskočiť na obsah

Ambulancia liečebného pedagóga

Odborný garant

PaedDr. Mária Čunderlíková

Liečebný pedagóg

Mgr. Mária Wirth, PhD.

Liečebný pedagóg

Mgr. Jana Szeifová

Informácie

+421 2 6241 4143

Ordinačné hodiny

Po

08:00 - 12:00

12:30 - 16:30

Ut

08:00 - 12:00

12:30 - 16:00

St

Št

08:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Pi

08:00 - 12:00

12:30 - 16:00

AKTUÁLNE OZNAMY

Pondelok

 • 8,30-10,00 hod. Tréning pamäti - preventívny program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD. 20.3.2023 ( zrušený) nahrádza sa v piatok 17.3.2023 v rovnaký čas

 • 10,30-12,00 hod. Tréning pamäti -preventívny program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD. 20.3.2023 ( zrušený) nahrádza sa v piatok 17.3.2023 v rovnaký čas

 • 13,30-15,00 hod. Tréning pamäti -preventívny program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD. 20.3.2023 ( zrušený) nahrádza sa v piatok 17.3.2023 v rovnaký čas

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

Utorok

 • 8,30-10,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD. 21.3.2023( zrušený) nahrádza sa v piatok 24.3.2023 v rovnaký čas

 • 10,30-12,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD. 21.3.2023( zrušený) nahrádza sa v piatok 24.3.2023 v rovnaký čas

 • 10,30-12,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Janka Szeifová

 • 13,30-15,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Janka Szeifová

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

Štvrtok

 • 10,00-11,00 hod. Aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: PaedDr. Mária Čundrlíková

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

Piatok

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

V prípade otázok, poradenstva alebo záujmu o intervenciu,nás kontaktujte na emailadrese: liecebnypedagog@centrummemory.sk

Výmenný lístok

Pacienti do Ambulancie Liečebného pedagóga potrebujú výmenný lístok od všeobecného lekára alebo špecialistu (neurológ, psychiatJanLiečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD. 21.3.2023( zrušený) nahrádza sa v piatok 24.3.2023 v rovnaký časLiečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

Poskytujeme

 • špecializované poradenstvo v oblasti domácej starostlivosti o pacienta s demenciou

 • podporu a vedenie osôb, ktoré sú v blízkom kontakte s pacientom s demenciou

 • tréning pamäti ako prevenciu pamäťových problémov pre ľudí v produktívnom veku aj pre seniorov

 • kognitívny tréning pre pacientov s demenciou na udržanie pamäti, reči, pozornosti

Liečebnopedagogická intervencia s využitím terapeutických metód

Reminiscenčný prístup

Zdôrazňuje význam osobnej životnej histórie pacienta prostredníctvom spomínania

Koncentračne pohybová terapia

Využíva psychomotorické aktivity a pohyb

Arteterapia

Využíva výtvarné prostriedky a činnosti, zameriava sa na kreatívne schopnosti pacienta s demenciou, umožňuje odreagovanie psychického napätia

Muzikoterapia

Využíva hudbu a rytmus na odreagovanie negatívnych emócií a pozitívne naladenie osobnosti

Ergoterapia

Využíva rozličné druhy činností a aktivít, ktoré podporujú telesné aj kognitívne funkcie a prispieva k udržaniu motorických schopností človeka s demenciou

Liečebný pedagóg v Centre MEMORY pracuje s pacientom individuálne alebo v skupine.

Zdravotné poisťovne

Spolupracujeme s: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union poisťovňa

Poistenci zdravotnej poisťovni Dôvera si cenu služieb v plnej výške hradia sami podľa platného cenníka.