Preskočiť na obsah

Špecializované zariadenie

Efektívna a odborná aktivizácia zachovaných schopností osoby s demenciou prispieva k zachovaniu jeho kontinuity života v domácom prostredí a napomáha rodinnému opatrovateľovi k odbremeneniu záťaže.

Formulár pre predbežný záujem

Formulár slúži výlučne iba pre informovanie koordinátora ŠZa poskytovateľa ssociálnej služby o záujme klienta navštevovať zariadenie a o potrebných administratívnych úkonoch. Informácie uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na potreby Centra MEMORY a nebudú nikde zverejnené.