Preskočiť na obsah

Špecializované zariadenie

Efektívna a odborná aktivizácia zachovaných schopností osoby s demenciou prispieva k zachovaniu jeho kontinuity života v domácom prostredí a napomáha rodinnému opatrovateľovi k odbremeneniu záťaže.