Ambulancia klinického psychológa

Odborný garant
Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
Psychológ
Mgr. Katarína Lohazerová
Klinický psychológ
Mgr. Martina Rijáková
Psychológ
Mgr. Ján Cipár
Informácie
+421 2 6241 4143
Ordinačné hodiny
Po - Pi 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30

Poskytujeme

  • skríningové vyšetrenie pamäti
  • neuropsychologickú diagnostiku (pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie, psychomotorické tempo, vizuálne-priestorová percepcia a vizuokonštrukčné schopnosti, intelekt)
  • psychodiagnostiku osobnosti
  • posúdenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo
  • posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe (SBS) 
  • posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti podľa požiadavky klienta
  • vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu
  • psychologické poradenstvo
  • individuálnu psychoterapiu
  • nácvik relaxačných metód (autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, dýchacie techniky)

Zmluvné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union poisťovňa
Dôvera zdravotná poisťovňa

Výmenný lístok nie je potrebný.

Dôležité informácie

V prípade záujmu píšte na brandoburova@centrummemory.sk.

Na vyšetrenie je potrebné si doniesť doterajšie lekárske správy od iných odborníkov a v prípade potreby okuliare a načúvací prístroj.