Preskočiť na obsah

Ambulancia klinického psychológa

Odborný garant

Mgr. Martina Rijáková

Psychológ

Mgr. Eva Košíková

Psychológ

Mgr. Bibiana Hlivková

Psychológ

Mgr. Ján Cipár

Informácie

+421 2 6241 4143

Ordinačné hodiny

Po - Pi

8:00 - 12:00

12:30 - 16:30

Poskytujeme

  • skríningové vyšetrenie pamäti

  • neuropsychologickú diagnostiku (pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie, psychomotorické tempo, vizuálne-priestorová percepcia a vizuokonštrukčné schopnosti, intelekt)

  • psychodiagnostiku osobnosti

  • posúdenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo

  • posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe (SBS) 

  • posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti podľa požiadavky klienta

  • vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu

  • psychologické poradenstvo

  • individuálnu psychoterapiu

  • nácvik relaxačných metód (autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, dýchacie techniky)

Zmluvné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union poisťovňa
Dôvera zdravotná poisťovňa

Výmenný lístok nie je potrebný.

Dôležité informácie

V prípade záujmu píšte na rijakova@centrummemory.sk.

Na vyšetrenie je potrebné si doniesť doterajšie lekárske správy od iných odborníkov a v prípade potreby okuliare a načúvací prístroj.

Cenník

Platný od 4.4.2023

Psychodiagnostické vyšetrenie (60 min.)+ vystavenie nálezu

80 €

Vyhotovenie duplikátu a opätovného dokladu psychologického posudku

5 €

Individuálna psychoterapia (50 min.)

50 €

Párová psychoterapia (50 min.)

70 €

Individuálne psychologické poradenstvo (50 min.)

50 €

Individuálny nácvik relaxačných metód (autogénny tréning, 30 min.)

30 €

Neuropsychologická rehabilitácia (45 min.)

50 €

Psychologické vyšetrenie žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť strelnú zbraň a strelivo

100 €

Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe (SBS)

80 €

Posúdenie zdravotného stavu po odobratí vodičského preukazu

100 €

Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti podľa požiadavky klienta (60 min + vystavenie nálezu)

100 €

Psychologické vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu

50 €

Nedodržanie objednaného termínu bez odhlásenia najneskôr deň vopred

15 €

Cenník zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu.