Preskočiť na obsah

Liečba demencie

Väčšina typov demencií sa nedá vyliečiť, ale existujú spôsoby, ako ich priebeh spomaliť.

Niektoré typy demencií sú zvratné a sú spôsobené príčinami, ktoré možno odstrániť. Napríklad v prípade, že pacient má za sebou úspešnú liečbu nádoru na mozgu. Väčšina typov demencií je však nezvratná. U ľudí nastupuje ochorenie v staršom veku a postupne sa zhoršuje z dôvodu poškodenia mozgu. Ani dnes nepoznáme účinný spôsob, ako demenciu vyliečiť. Existuje však niekoľko spôsobov, ako možno priebeh demencie spomaliť a udržať tento stav čo najdlhšie na dobrej úrovni.

Každý pacient má po určení diagnózy predpísané lieky, ktoré spomaľujú ochorenie a pomáhajú udržiavať poškodené poznávacie funkcie ako pamäť, pozornosť, reč či myslenie. Okrem nich lekár môže predpísať aj lieky, ktoré pomáhajú pri zmierňovaní úzkosti, depresie, halucinácií a iných neželaných prejavov správania pod vplyvom ochorenia. Popri takejto liečbe má pacient na výber aj z viacerých prístupov a druhov terapií, ktoré aktivizujú človeka s demenciou a udržiavajú jeho stav. Je veľmi dôležité vybrať takú aktivizáciu, ktorá človeka baví a je preňho zaujímavá.

Využitie aj nefarmakologických prístupov je u ľudí s demenciou veľmi dôležité. Umožňujú im zostať aktívnymi, zmysluplne využívať čas, zažívať pekné chvíle, spomaliť postup choroby a mať čo najdlhšie dobrú kvalitu života.

Orientácia v realite

Hoci patrí medzi staršie nefarmakologické prístupy, niektoré jej prvky používame aj dnes. Pre človeka, ktorý trpí demenciou, je vhodné pre zlepšenie jeho orientácie umiestniť hodiny a kalendár na viditeľné miesto a označiť priestor jasnými nápismi. Nie je však nutné človeka striktne orientovať v čase tu a teraz, pretože niekedy môže uvedenie do reality spôsobovať nervozitu.

Validácia® Naomi Feil

Je spôsob komunikácie, pri ktorej je dôležité akceptovanie emócií človeka s demenciou, uznanie jeho hodnoty a a empatické pochopenie jeho potrieb.

Reminiscencia

Pri tejto metóde sa pracuje so spomienkami a s dlhodobou pamäťou. Človek s demenciou je vedený k tomu, aby si spomenul na rôzne veci a udalosti zo svojho života, ktoré sú pre neho dôležité. Ide o prístup, v ktorom je veľmi užitočná aj spolupráca s rodinou. Môže ísť napríklad o zostavenie životopisu, knihy spomienok alebo krabice s predmetmi, ktoré pripomínajú dôležité udalosti z jeho života.

Kognitívny tréning

Je program, ktorého cieľom je cez špeciálne cvičenia a úlohy precvičovať poznávacie funkcie. Vďaka nim možno dosiahnuť ich udržanie alebo aspoň spomaliť zhoršovanie týchto funkcií (napríklad pamäti, myslenia a vyjadrovania sa).

Arteterapia a muzikoterapia

Tieto druhy terapie pomáhajú človeku s demenciou pri jeho aktivizácii. Zlepšujú mu náladu, pomáhajú mu uvoľnovať emócie a zmysluplne využívať jeho čas.

Snoezelen

Je terapia, ktorá umožňuje stimuláciu a zároveň relaxáciu človeka s demenciou vďaka zapojeniu všetkých jeho zmyslov.