CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

Vážení pacienti,  záujemcovia o   naše služby

V  nadväznosti  na vývoj pandémie Covid –19 a  s tým spojené opatrenia vlády, ktoré mimo iného obmedzujú pohyb obyvateľstva, upravuje Centrum MEMORY svoje služby a pracuje v  nasledovnom  režime:

Každý objednaný pacient príde s  rúškom a  pri vchode si vydezinfikuje ruky. Následne mu pani na recepcii odmeria mu teplotu, vyplní s  ním dotazník COVID-19.


Poradenstvo a  konzultácie  pre pacienta a  rodinu s  príbuzným s  demenciou telefonicky, objednanie sa cez formulár na stránke www.centrummemory.sk 


Prípadne volajte na číslo príslušnej ambulancie


Ďakujeme za súčinnosť.

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

AKTUÁLNE PROJEKTY

NAŠI PARTNERI