CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


Východiská V bežnom živote sa spoliehame na svoj mozog v každej milisekunde. Niekedy sa však môže stať, že náš mozog utrpí úraz, a to môže mať rôzne následky. 


Tieto následky môžu byť fyzické, ale aj psychické. V mnohých prípadoch má však náš mozog schopnosť spamätať sa a zregenerovať sa z tohto poranenia a vytvoriť si nové spôsoby fungovania vďaka vlastnosti, ktorú nazývame mozgová plasticita. 

V Centre MEMORY, n.o. ako jednu z možností pomoci ponúkame prístup neuropsychologickej rehabilitácie, ktorá je založená na individuálnom prístupe k rehabilitácii neuropsychologických dôsledkov poranenia mozgu. 


 

Ciele Zameriavame sa na problémy v oblasti poznávacích funkcií (pamäti, pozornosti, rýchlosti spracovania informácií, myslenia...) aj problémy v oblasti fungovania v každodennom živote (problémy so zvládaním pracovných povinností, starostlivosti o seba, o domácnosť...), ktoré v dôsledku poranenia vznikajú. Individuálny prístup psychológa vám môže pomôcť adaptovať sa na situáciu, ktorá vznikla po poranení mozgu. Psychológ vám môže pomôcť váš aktuálny stav zlepšiť formou vhodných rehabilitačných postupov a cvičení. 

 

Pre koho je tento prístup vhodný Pre ľudí, ktorí prekonali: 


 Cievnu mozgovú príhodu

 Nádorové ochorenie mozgu 

 Traumatické poranenie mozgu (úraz)

 

Postup V prípade, že by ste radi získali viac informácii o tomto programe a o možnosti zaradenia do neuropsychologickej rehabilitácie, napíšte alebo zavolajte Mgr. Simone Krakovskej, psychologičke v Centre MEMORY, n.o.. Po úvodnom stretnutí klient absolvuje vstupné vyšetrenie (neuropsychologickú diagnostiku)  na zistenie charakteru problémov a následne je zaradený do programu  neuropsychologickej rehabilitácie. 


Neuropsychologická rehabilitácia nie je hradená poisťovňami, platba je určená podľa aktuálne platného cenníka.


Kontaktné údaje:


Mgr. Simona Krakovská          krakovska@centrummemory.sk                    02/624 141 43  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI