CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Pracovný zošit 2 "Zdokonaľujme si svoju pam仝"

Mám záujem objednať v cene 10 EUR + poštovné

Považujeme za prirodzené udržiava sa fyzicky v dobrej kondícii. Dnes už vieme, že to platí aj pre náš mozog. Ponúkame Vám Pracovný zošit pre aktívnych seniorov, v ktorom nájdete rozmanité úlohy, ktoré precvièia vašu krátkodobú aj dlhodobú pam䝻.... UKÁŽKA

  

Pracovný zošit 3 "Aby pam䝻 lepšie pracovala"

Mám záujem objednať v cene 10 EUR + poštovné

Je určený pre ľudí v  počiatočnom a  miernom štádiu demencie. Dôležitá je pravidelnosť cvičenia ako jedna z  podmienok stabilizovania a  zachovania dobrej úrovne mozgových funkcií čo najdlhšie. Cvičenia sú pripravené tak, aby aktivovali čo najviac oblastí mozgu a  tým udržiavali schopnosti ako pozornosť, orientáciu, rozprávanie... UKÁŽKA

  

Pracovný zošit 4 "Aktívny aj vo vyššom veku"

Mám záujem objednať v cene 10 EUR + poštovné

Dnes už nie je výnimočné, ak sa ľudia snažia zaradiť do svojho každodenného režimu cvičenia na posilňovanie kognitívnych funkcií alebo pohybové cvičenia. Každému, kto si chce udržiavať mozog a jeho funkcie v dobrej kondícii aj napriek rastúcemu veku, odporúčame siahnuť po súbore cvičení v tomto zošite... UKÁŽKA

Pracovný zošit 6 "Podporte svoj kognitívny rast"

Mám záujem objednať v cene 10 EUR + poštovné

Je určený pre dospelých ľudí v produktívnom veku, ktorí si uvedomujú, že začať s prevenciou demencie by mali oveľa skôr ako budú seniormi. Obsahuje náročnejšie úlohy pre komplexný tréning kognitívnych funkcií, ktoré sú v bežnom živote málo trénované - pozornosť, abstraktné myslenie, priestorová orientácia, reč.

  

Pracovný zošit 5 "Aj s Alzheimerovou chorobou sa to dá..."

Mám záujem objednať v cene 10 EUR + poštovné

Určený pre ľudí s potvrdenou diagnózou Alzheimerova choroba. Obsahuje súbor úloh, vďaka ktorým môžu trénovať a udržiavať svoje zachované vedomosti, vnímanie a reč, pozornosť. Ich pravidelné precvičovanie posilní duševné schopnosti a pružnosť ich myslenia.

Pracovný zošit 7 "Posilni svoj mozog"

Mám záujem objednať v cene 10 EUR + poštovné

Nový pracovný zošit Posilnite si mozog je určený pre ľudí, ktorí začínajú cítiť problémy v oblasti pamäti a iných poznávacích ( kognitívnych ) funkcií a sú odhodlaní s tým niečo urobiť, aby ovplyvnili to, ako sa tieto problémy budú ďalej  vyvíjať.


Na základe motta "Staňte sa sochárom svojho mozgu" obsahuje cvičenia zamerané na posilnenie funkcií nášho mozgu v štyroch oblastiach: (1) pozornosť a mentálna flexibilita, (2) pamäť, (3)reč a slovná zásoba, tvorivé a logické myslenie. Môže byť inšpiráciou aj pre trénerov pamäti, ktorým ponúka cvičenia zostavené do desiatich hodinových blokov.

  

Pracovné zošity posielame na dobierku do 5-7 dní. Zošity si môžete kúpiť aj osobne v kancelárii na Mlynarovičovej 21 v Bratislave - Petržalke.

Pracovný zošit 8 "Bystrá hlava"

Mám záujem objednať v cene 10 EUR + poštovné

Pracovný zošiť je určený najmä pre tých, ktorí si chcú osviežiť a precvičiť svoju pamäť ,najmä dlhodobú. Poskytuje možnosť posilniť si svoje schopnosti, spomenúť si na poznatky a vedomosti, ktoré patria u väčšiny z nás k všeobecne známym. Práca s nimi predpokladá precvičovanie poznávacích  funkcií – pamäti, pozornosti ,logického myslenia, orientácie ,reči.


V zošite sú cvičenia, ktorými si môžete overiť svoje vedomosti z rôznych oblastí, akými sú príroda, kultúra, história, geografia, či slovná zásoba. Ak sú pre vás náročné, je to z dôvodu, že ste týmto poznatkom nevenovali patričnú pozornosť, neboli pre vás dôležité, alebo to bolo príliš dávno, keď ste sa s týmito informáciami stretli. Avšak na základe schopnosti logicky uvažovať, kombinovať, selektovať a asociovať sa určite dopracujete k správnemu výsledku.


  

Pracovný zošit 1 "Tréning pamäti pre každého"


Mám záujem objednať v cene 10 EUR + poštovné

Nové vydanie prvého pracovného zošita, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre motiváciu kognitívnych funkcií (pamäti, pozornosti, jazyka, orientácie). Cvičenia majú tri úrovne náročnosti a  sú určené pre širokú cieľovú skupinu užívateľov.. UKÁŽKA

PRACOVNÉ ZOŠITY
NOVINKA - Pracovný zošit 9 "Príjemný čas pre seba ... "


Mám záujem objednať v cene 10 EUR + poštovné

Pracovný zošit je určený primárne ľuďom bez kognitívnych problémov alebo s miernymi kognitívnymi problémami, avšak jednotlivé cvičenia sa dajú adaptovať aj pre ľudí s výraznejšími ťažkosťami

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY