CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Vzdelávať sa v inovatívnych nefarmakologických prístupoch určených pre ľudí s Alzheimerovou chorobou je základom pre kvalitu poskytovanej sociálnej služby. Kurzy ponúkajú teoretické odborné pohľady na sprevádzanie ľudí s demenciou, praktické ukážky a kazuistické príbehy, ktoré poukazujú na reálne možnosti uplatnenia aktivizačných a terapeutických programov a prístupov v praxi. 


 

Vzdelávacie programy Centra MEMORY n.o. podnietia účastníkov nielen k motivácii získavať nové zručnosti, ale ich aj priamo v každodennej praxi uplatňovať. Osoba s demenciou prestane byť vnímaná len ako objekt starostlivosti, pretože v nefarmakologických prístupoch jej je prinavrátená a posilnená dôstojnosť, sebavedomie a bezpečný, nekonfrontačný priestor pre nažívanie.

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY