CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Počuli ste už o AlzheimerSpace?

 


 

Úprimný a otvorený aktivizačný priestor, kde môžu ľudia s diagnózou Alzheimerova choroba prostredníctvom špeciálne zvolených terapií zmierňovať príznaky, ktoré im ochorenie prináša. Je takýto priestor reálny? Kde ho môžeme nájsť?


Alzheimerspace vznikol vďaka nášmu víťaznému projektu v rámci Dobrej krajiny. Počas celého roka 2015 sme zbierali malé dary od veľkých ľudí s cieľom zabezpečiť pacientom v Alzheimerspace správnu liečbu pod dohľadom odborníkov. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 1 193,30 €, za ktoré sme veľmi vďační. Boli použité na zabezpečenie arteterapie, reminiscenčnej terapie, snoezelen terapie a kognitívneho tréningu v Alzheimerspace.


Alzheimerovu chorobu nie je mozné vyliečiť. Jej príznaky však môžeme zmierniť a priebeh ochorenia spomaliť. Vieme ako na to - nefarmakologickou liečbou orientovanou na aktivizáciu. Nevieme však sami pokryť všetky náklady s tým spojené. Preto aj v roku 2016 pokračujeme v zbieraní prostriedkov na projekt Alzheimerspace.


Aby si nám v tom mohol pomôcť aj ty.


Chcem podporiť projekt Alzheimerspace

 

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY