CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

MUDr. Iliana Királyová

Bc. Jana Kajanová 

odborný zástupca
psychiatrickej ambulancie

sestra

 

Psychiatrická ambulancia je zameraná na :


Psychiatrické vyšetrenie, diagnostika a liečba, poradenstvo, vyšetrenia pred umiestnením do sociálneho zariadenia, domovov pre seniorov, vrátane laboratórnych vyšetrení, psychiatrické vyšetrenia pre zisťovanie závislosti od alkoholu a návykových látok po odobratí vodičského preukazu, edukácia príbuzných pacienta;


Objednávanie pacientov a liekov pre pacientov je možné v čase pondelok – štvrtok medzi 14,00 – 15,00 hod.


Zmluvné poisťovne: VšZP, Union, Dôvera.

Cenník : kompletný cenník k nahliadnutiu v ambulancii lekára


Objednanie :  

Mobil: 0911 946 051

Pevná linka: 02 - 62 41 41 43

E-mail: ambulancia@centrummemory.sk

Objednaní budete na dohodnutý termín. Prijímame nových pacientov

ORDINAČNÉ HODINY  

PONDELOK

10:00 - 12:00

12:30-17:30

UTOROK

7:30 - 12:00

12:30-15:00

STREDA

7:30 - 12:00

12:30-15:00

ŠTVRTOK

7:30 - 12:00

12:30-15:00

PIATOK

7:30 - 12:00

 

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY

Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2000. Po ukončení štúdia pracovala v Sanatóriu AT, s.r.o. (liečebňa pre drogové závislosti) v Bratislave na Osuského 10.


Od roku 2001 zamestnaná na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB ako interný asistent, pedagóg a klinický psychiater. Po absolvovaní špecializačnej skúšky z odboru psychiatria v r. 2003 pracovala výlučne ako klinický psychiater so zameraním na akútne psychiatrické stavy, skúsenosti nadobudla i na jednotke intenzívnej psychiatrickej starostlivosti a v Dennom psychiatrickom stacionári so zameraním na doliečovanie, resocializáciu a rehabilitáciu chronifikovaných psychotických a afektívnych porúch.


Počas obdobia pôsobenia na Psychiatrickej klinike takmer 20 rokov vykonávala 24 hodinové pohotovostné služby, ambulantné výkony, publikačnu i pedagogickú činnosť.


V súčasnosti pracuje v Centre Memory, kde je od 03/2020 zastupujúcim garantom psychiatrickej ambulancie.