CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Zabezpečuje organizáciu zamestnancov a všetkých aktivít v rámci denného programu, aby klientom boli ponúkané aktivity ušité na mieru a aby sa v dennom pobyte cítili čo najkomfortnejšie. Ako sociálna pracovníčka tvorí individuálne plány klientov a komunikuje s rodinami v rámci poradenstva. V úlohe trénerky pamäti sa venuje vedeniu koncentračno pohybového cvičenia, kognitívnej rehabilitácie, reminiscencie, ale aj hudobného posedenia a diskusií na rôzne témy blízke klientom.Postup prijatia do denného pobytu

Cenník denného pobytu

Terapeuticko-aktivizačný program

Časový harmonogram dňa


 

Mgr. Adriana Tóthová

Koordinátorka denného pobytu, sociálna pracovníčka a trénerka pamäti

  

Špecializované zariadenie -  denný pobyt pre ľudí s poruchami pamäti

 


... Sme tu pre všetkých, ktorých zdravotný stav vyžaduje pomoc, aktivizáciu a odbornú starostlivosť. Ľudia s Alzheimerovou chorobou nájdu u nás príjemné prostredie, láskavý personál a individuálny prístup k svojim potrebám.


Prínos pre pacienta:

  

  • udržiavanie mentálnych a fyzických schopností, psychickej pohody,

  • aktivizačný a terapeutický program,

  • po skončení denného pobytu návrat do známeho domáceho prostredia.


Prínos pre rodinu:

  

  • možnosť pokračovať v zamestnaní rodinného príslušníka,

  • podpora rodinnej súdržnosti,

  • oddialenie predčasného umiestnenia v zariadení sociálnych služieb,

  • regenerácia síl opatrovateľa počas pracovných dní.


Služby denného pobytu poskytujeme v pracovné dni a sú určené pre obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislavskom samosprávnom kraji.


Prevádzkové hodiny: Pondelok - piatok: 07:30 hod - 16:45 hod

Klientov ráno privážajú a popoludní odvážajú z denného pobytu príbuzní. Denný pobyt môžu využiť aj tie rodiny, ktoré poberajú opatrovateľský príspevok, avšak najviac 20 hodín týždenne. Služby denného pobytu je možné využívať 1x týždenne, viac dní v týždni alebo každý deň podľa potrieb klienta a jeho rodiny. Denný pobyt sa neodporúča seniorom, ktorých by mohlo dochádzanie do Centra MEMORY nadmerne fyzicky vyčerpávať, nechodiacim, resp. tým, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa aktivizačných a terapeutických programov. Taktiež nie je vhodný pre osoby, ktorým nevyhovuje celodenný pobyt v kolektíve.KRÍZOVÝ PLÁN opatrení v ŠZa Centra MEMORY n.o. voči šíreniu a k zvládnutiu nákazy Covid –19Tlačivá potrebné k umiestneniu občana do špeciálneho denného pobytu Centra MEMORY n.o.

 

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY