CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Vyšetrenie pamäti

 Ponúkame skríningové vyšetrenie kognitívnych funkcií, ktoré je orientačným vyšetrením stavu mentálnych schopností pacienta akými sú:


  Výsledkom vyšetrenia je orientačné určenie stavu uvedených schopností. V  prípade potreby odporučíme pacientovi ďalší vhodný postup akými sú napr. informácie o tom  ako sa lepšie starať o  svoju pamäť a  zdravie svojho mozgu, odporučenie individuálneho alebo skupinového tréningu pamäti či neuropsychologickej rehabilitácie, prípadne zakúpenie Pracovného zošitu určeného na tréning pamäti v  domácom prostredí.V  prípade zistenia zmeny výkonnosti mentálnych schopností môžeme navrhnúť návštevu ambulancie klinického psychológa, logopéda, neurológa či psychiatra. Spomínané služby a  ambulancie nájdete u  nás v  Centre MEMORY, n.o., čím poskytujeme komplexné a  ľahko dostupné služby „pod jednou strechou“.


Skríningové vyšetrenie nie je náhradou komplexného neuropsychologického vyšetrenia, ktoré môžete na vlastnú žiadosť či odporučenie lekára absolvovať u  nás v  ambulancii klinického psychológa.


Skríningové vyšetrenie v  ambulancii klinického psychológa a  liečebného pedagóga je hradené poisťovňou v  prípade poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorí si na vyšetrenie prinesú výmenný lístok od lekára (napríklad všeobecný lekár, neurológ, psychiater). Poisťovňa Union hradí toto vyšetrenie len v  ambulancii liečebného pedagóga.


V  ostatných prípadoch si pacient hradí vyšetrenie podľa platného cenníka v  hotovosti v  sume 15 €.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť si pomôcky akými sú okuliare na čítanie a načúvací prístroj v  prípade, že ich pacient potrebuje.  Je nápomocné priniesť si so sebou lekárske správy, najmä nálezy od neurológa či psychiatra.Realizuje ho liečebný pedagóg a psychológ  a prebieha formou písomného testu pamäťových schopností v trvaní približne 40 - 60 minút. V opodstatnenom prípade je pacientovi odporučené vyšetrenie v psychiatrickej ambulancii.


Objednajte sa telefonicky na 02 - 62 41 41 43 a presvedčte sa, do akej miery sú Vaše obavy o pamäť opodstatnené.

 

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY