CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Projekt s UNION zdravotnou poisťovňou


V roku 2018 pokračovala vzájomná spolupráca s UNION zdravotnou poisťovňou - partnerom Centra MEMORY v programe boja proti demencii. Cieľom tohto programu bola edukácia poistencov Union ZP o demencii, včasnej diagnostike demencie a odporúčaniach vhodnej prevencie a starostlivosti. Cieľovou skupinou boli poistenci Union ZP vo veku 50 rokov a viac.


Na základe rýchleho orientačného testu určeného na záchyt pacientov s rizikom prítomného kognitívneho deficitu, ktorého obsah pripravilo Centrum MEMORY, vybraní všeobecní lekári pre dospelých vykonávali použitím tohto testu včasnú diagnostiku a na základe výsledkov následnú postdiagnostickú starostlivosť. Súčasťou projektu bolo tiež vytvorenie edukačnej brožúry o problematike demencie.

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY