CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Projekt „Urýchlený návrat pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode do každodenného života“
Centrum MEMORY n.o. v  spolupráci s  Nadáciou ESET v  roku 2017 realizovalo projekt “Urýchlený návrat pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode do každodenného života“.V  rámci neho mali zapojení pacienti po prekonanej náhlej cievnej mozgovej príhode možnosť bezplatne absolvovať vstupnú a  po skončení projektu výstupnú psychologickú a  logopedickú diagnostiku a  celkovo pod vedením odborníkov Centra MEMORY n.o. 10 individuálnych stretnutí rehabilitácie zameranej na identifikovanie problémov v  oblasti pamäti, pozornosti, reči a  iných funkcií mozgu.


  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY