CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Projekt “KogniFit“Centrum MEMORY n.o. v  spolupráci s  mestskou časťou Bratislava- Petržalka na jeseň 2017 realizovalo vzdelávací projekt “KogniFit“, v  ktorom odborníci rôznych profesií v  10 stretnutiach aktívnym spôsobom učili účastníkov, čo prospešné môžu pre svoj mozog robiť. Podrobnejšie informácie o projekte sú obsiahnuté v  Programe vzdelávania a  Profiloch prednášajúcich.

 

PROGRAM PROJEKTUPROFILY PREDNÁŠAJÚCICH  
Za tlač informačných materiálov projektu KogniFit ďakujeme spoločnosti Bittner Print.


Stránka: www.bittner.sk/sk/


Facebook: www.facebook.com/bittnerprint/

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY