CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

denný pobyt - koordinátor

Mgr. Adriana Tóthová 

Mgr. Mária Wirth, PhD

 

liečebný pedagóg, lektor
a manažér vzdelávania

Mgr. Jana Szeifová

liečebný pedagóg
 

vedúca sekretariátu / manažér vzdelávania

Mgr. Zlatica Pisklová 

Mária Slivová 

recepcia

odborný zástupca
psychiatrickej ambulancie

MUDr. Iliana Királyová  

  

Bc. Jana Kajanová

zdravotná sestra
 


  

Mgr. Martina Rijáková 

garant ambulancie
klinického psychológa

Mgr. Katarína Lohazerová 

 psychológ

  

PaedDr. Mária Čunderlíková

riaditelka / odborný garant ambulancie liečebného pedagóga

Marta Kľučarová

zdravotná sestra
 

Mgr. Viera Jurkovičová

manažér pre sociálnu
a ekonomickú oblasť

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

  

Psychológ
projektový zamestnanec

psychológ a projektový zamestnanec

Mgr. Sabine Gergely 

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY