CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Kontakt


Pre všeobecné informácie volajte: +421 2 / 62 41 41 43

  

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava

  

Oddelenie

Meno

Mobilné číslo

e-mail

Recepcia

Mária Slivová

0911 283 634

recepcia@centrummemory.sk

Sekretariát

Mgr. Zlatica Pisklová

02 62 41 41 43

sekretariat@centrummemory.sk

Oddelenie vzdelávania

Mgr. Zlatica Pisklová

0948 902 707

vzdelavanie@centrummemory.sk

Projektový manažér

Ing. Zuzana Habalova MBA.

0940 985 837

habalova@centrummemory.sk

Riaditeľka pre medicínsku oblasť

MUDr. Darina Malatincová

02 62 41 41 43

malatincova@centrummemory.sk

Ambulancia psychiatra

 

 

 

lekár

MUDr. Ilania Királyová

 

ambulancia@centrummemory.sk

sestra

Bc. Jana Kajanová

 

ambulancia@centrummemory.sk

Ambulancia klinického psychológa

Mgr. Martina Rijáková

0948 599 865

rijakova@centrummemory.sk

Psychológovia

 

 

 

 

 

 

 

psychológ

Mgr. Katarína Lohazerová

0948 921 769

lohazerova@centrummemory.sk

 

 

 

 

projektový zamestnanec

Mgr Petra Brandoburova, PhD.

 

brandoburova@centrummemory.sk

projektový zamestnanec

Mgr. Sabine Gergely

 

gergely@centrummemory.sk

 

 

 

projektový zamestnanec

Mgr. Alexandra Palkovič

 

palkovic@centrummemory.sk

Ambulancia liečebného pedagóga

PaedDr. Mária Čunderlíková

0949 001 326

cunderlikova@centrummemory.sk

Riaditelka pre sociálnu oblasť

PaedDr. Mária Čunderlíková

0949 001 326

cunderlikova@centrummemory.sk

Manažér pre sociálnu e ekonomickú oblasť

Mgr. Viera Jurkovičová

0911 503 436

jurkovicova@centrummemory.sk

Denný pobyt - koordinátor

Mgr. Adriana Tóthová

0911 042 986

dennypobyt@centrummemory.sk

 

 

 

 

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY