CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Vzácna návšteva.


Pred nedávnom nás navštívili piatačky Tereza, Noémi a Saška zo ZŠ Košická spolu s Mgr. Mariannou Mrvou.


Dievčatá sa v rámci školského projektu venovali problematike osamelosti a a chceli sa dozvedieť viac aj o skúsenostiach seniorov.

 
Výsledkom projektu bola prezentácia v anglickom jazyku pred celou školou a rodičmi, kde využili vedomosti získané okrem iného aj z rozhovoru v Centre Memory.


Ďakujeme za takéto šikulky a želáme si, aby Slovensko malo viac takýchto motivovaných expertiek!


  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY