CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Centrum MEMORY n.o. začína spolu s partnerskými organizáciami v roku 2021 realizovať na Slovensku jedinečný výskum v oblasti rečiPROJEKT EWA : „EarlyWarning of Alzheimer“Včasná detekcia Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení využitím inovatívnych telemedicínskych diagnostických postupov
Partnerskými riešiteľskými organizáciami sú :


AXON PROs.r.o.

Fakulta informatiky PEVŠ

Ústav informatiky SAVPredstavte si, že by ste si v pohodlí vlastného domova mohli kedykoľvek a len s využitím mobilného telefónu skontrolovať, ako ste na tom Vy alebo Váš blízky s fungovaním kognitívnych procesov. Práve o to sa v tomto projekte budeme snažiť: vymyslieť a odskúšať jednoduchý a rýchly spôsob, ako využiť našu schopnosť hovoriť a komunikovať spolu, na diagnostické účely. Na základe nahrávky reči sa pokúsime identifikovať osoby, u ktorých by mohlo byť podozrenie na prítomnosť kognitívnej poruchy.Ak sa nám to podarí, hlavnými prínosmi tohto projektu bude okrem tvorby a overenia samotného nástroja tiež zefektívnenie procesu včasnej a skorej diagnostiky neurodegeneratívnych ochorení, s potenciálom vyšetriť v relatívne krátkom čase a v rôznych podmienkach mimo priameho ambulantného kontaktu veľké množstvá osôb. Nástroj zároveň umožní kvalitatívnu aj kvantitatívnu analýzu v prierezovom aj dlhodobom sledovaní danej osoby.Ak Vás náš projekt zaujal, budeme veľmi radi, ak sa zapojíte Vy sami, alebo budete o našom projekte informovať čo najviac ľudí. Získané údaje nebudú nikde zverejňované a slúžia len pre spracovanie na vedecké účely. Z účasti na projekte Vám nebudú vyplývať žiadne ďalšie povinnosti. Pre Vašu bezpečnosť je výskum realizovaný v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.Pre podrobnejšie informácie je možné kontaktovať priamo našu psychologičku Mgr. Petru Brandoburovú, PhD. telefonicky na 0908 190 462 alebo mailom brandoburova@centrummemory.sk.Pozrite si tiež náš náborový leták, koho do výskumu potrebujeme alebo si prečítajte viac o našom úsilí na www.fillip.sk.Projekt EWA je projekt spolufinancovaný EÚ a je zameraný na skorú detekciu Alzheimerovej choroby a iných duševných chorôb.

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY