CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


Centrum Memory je vzdelávacím zariadením pre záujemcov o poznatky v  oblasti neurodegeneratívnych ochorení. Je špecializovaným pracoviskom v oblasti ďalšieho vzdelávania odborných pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú a sociálnu starostlivosť seniorom a ľuďom s demenciou.


Na základe skúmania vzdelávacích potrieb a intervencií realizovaných v zariadeniach sociálnych služieb a vlastných viacročných skúseností má vypracované  špecifické vzdelávacie programy. Tieto organizuje nielen pre pracovníkov sociálnych služieb ale tiež pre zdravotníckych pracovníkov, sestry, psychológov a pedagógov, sociálnych pracovníkov, opatrovateľky, manažment poskytovateľov služieb pre ľudí s poruchami pamäti a demenciou. Vzdelávacie programy jednodňové aj viacdňové sú  pripravené za účelom rozvoja a skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych a sociálnych služieb, poskytovanie profesionálnej podpory a zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti pracovníkov. 

 

Vybrané vzdelávacie programy pripravuje Centrum MEMORY aj „na kľúč“, priamo do zariadení sociálnych služieb. 

 

V spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou a Neuroimunologickým ústavom SAV v Bratislave poriada každoročne Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“, ktorá poskytuje účastníkom najnovšie vedecké poznatky z danej problematiky na Slovensku a v zahraničí. 

 

Vzdelávacie programy s problematikou trénovania pamäti sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 1619/2013/80/1

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI