CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

MUDr. Darina Malatincová

Riaditeľka pre medicínsku oblasť

PaedDr. Mária Čunderlíková 

Riaditeľka  pre sociálnu oblasť a štatutár Centra MEMORY n.o

 

Lekárka zodpovedná za činnosť odborných ambulancií Centra Memory so skúsenosťami s realizáciou klinických štúdií a náborom pacientov do projektov.


  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY