CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Kontakt


Pre všeobecné informácie volajte: +421 2 / 62 41 41 43

  

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava

  

Oddelenie

Meno

Mobilné číslo

e-mail

Recepcia

Mária Slivová

911 283 634

recepcia@centrummemory.sk

Sekretariát

Mgr. Zlatica Pisklová

905 623 009

sekretariat@centrummemory.sk

Oddelenie vzdelávania

Mgr. Zlatica Pisklová

905 623 009

vzdelavanie@centrummemory.sk

Riaditeľka pre medicínsku oblasť

MUDr. Darina Malatincová

905 720 992

malatincova@centrummemory.sk

Ambulancia psychiatra

 

 

 

lekár

MUDr. Veronika Režnáková

 

reznakova@centrummemory.sk

sestra

Bc. Iveta Šimková

 

ambulancia@centrummemory.sk

Ambulancia klinického psychológa

Mgr. Michaela Nováková

911 282 408

novakova@centrummemory.sk

Psychológovia

 

 

 

psychológ

Mgr. Petra Brandoburová,PhD

911 946 719

brandoburova@centrummemory.sk

 

 

 

 

psychológ

Mgr. Simona Krakovská

911 946 719

krakovska@centrummemory.sk

 

 

 

 

Ambulancia klinického logopéda

Mgr. Radovan Vachuna

910 482 432

vachuna@centrummemory.sk

Ambulancia liečebného pedagóga

PaedDr. Mária Čunderlíková

905 499 033

cunderlikova@centrummemory.sk

Riaditelka pre sociálnu oblasť

PaedDr. Mária Čunderlíková

905 499 033

cunderlikova@centrummemory.sk

Manažér pre sociálnu e ekonomickú oblasť

Mgr. Viera Jurkovičová

911 503 436

jurkovicova@centrummemory.sk

Denný pobyt - koordinátor

Mgr. Adriana Tóthová

911 042 986

dennypobyt@centrummemory.sk

Kuchyňa

Barbora Smokovičová

911 948 315

 

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY