CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

  


FYZICKÁ OSOBA - ZAMESTNANEC, ktorej daňové priznanie podáva zamestnávateľ


1.Najneskôr do 15.02.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Potom ho požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.


2.Na základe údajov v Potvrdení vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní do výšky 2 % alebo 3 %* zaplatenej dane (z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2%, resp. 3 %* z Vašej zaplatenej dane – musí to byť suma minimálne 3,32 €).


3.Pokiaľ nie sú na Vyhlásení predtlačené údaje o prijímateľovi, vyplňte aj tie. Nezabudnite vyplniť  sumu, ktorú poukazujete.


4.Podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte do 30. 04. 2019 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.


5.Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Nadácie MEMORY.


6.Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov ) meno, priezvisko a trvalý pobyt) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a my sa vám budeme môcť poďakovať. Daňový úrad nám tieto informácie poskytne v januári nasledovného roku.* Pokiaľ ste fyzická osoba, ktorá v roku 2018 odpracovala min. 40 hodín dobrovoľníckej práce (potvrdenie Vám vydá organizácia, pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali), môžete poukázať až 3 % svojich daní. Pri odosielaní tlačív na daňový úrad je nevyhnutné priložiť aj toto potvrdenie o dobrovoľníckej práci.
Prílohy:


•           Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


•           V2P - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
FYZICKÁ OSOBA, ktorá si daňové priznanie podáva sama


PRÁVNICKÁ OSOBA

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY